>> K.N.S.A.

   

  K.N.S.A.
Wat is de K.N.S.A. ?

De Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie, kortweg K.N.S.A. genoemd, is een landelijke sportorganisatie waarbij een groot aantal plaatselijke schiet-sportverenigingen zijn aangesloten.

Kun je individueel lid worden van de K.N.S.A. ?

Individuen kunnen geen lid worden van de K.N.S.A.
Alleen schietsportverenigingen kunnen zich aansluiten. Wanneer een schietsportvereniging is aangesloten worden alle leden van die vereniging geregistreerd en krijgen een "schutterslicentie.

Wat Kost het ?

Leden van een schietsportvereniging betalen via de penningmeester van de vereniging een jaarlijkse bijdrage. De jaarlijkse bijdrage is momenteel ..  

Wat doet de K.N.S.A. ?

De K.N.S.A. heeft eigenlijk twee taken of doelstellingen. Deze zijn:

  • het behartigen van de bepalingen van de leden en de leden van de leden; met andere woorden zij behartigt de belangen van de verenigingen en de sportschutters,

  • het stimuleren en propageren van het sportschieten ondermeer door het samenstellen en verspreiden van materiaal zoals folders, affiches en stickers e.d. ten behouve van verenigingen en evenementen.

Belangenbehartiging ?

De K.N.S.A. is te vergelijken met een vakbond, een vakbond voor sportschutters. Als een vereniging of schutter problemen ondervindt de gemeente of politie over zake de sport aangaande (of dit juist wil verkomen) dan kan de K.N.S.A. helpen door het geven van adviezen of als dat is het verlenen van rechtsbijstand.

Ook kan het verkomen dat een vereniging een accommodatie wil verbouwen of uitbreiden. Ook hier staat de K.N.S.A. de vereniging met raad en daad bij.

Naast deze zaken behartigt de K.N.S.A. de belangen van de sportschutter op nationaal niveau door overleg te voeren met diverse ministeries. Ook zorgt de K.N.S.A. ervoor dat alle houders van een schutterslicentie verzekerd (W.A.) zijn tijdens het uitoefenen van hun sport.

Hyperlink   |   Hyperlink   |   Hyperlink   |   Hyperlink
Copyright 2005 S.V. Keizer Karel, All Rights Reserved. | Webdesign: www.piece-of-art.nl