>>

   

 

  Het bestuur

Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Onder het bestuur werken een aantal commissies.

De vereniging kent ondermeer een

  • wedstrijdcommissie
  • technische commissie
  • commissie van beroep
  • ballotage-commissie

Bovendien kent de vereniging functionarissen zoals

  • terreincommandant
  • baancommandant
  • instructeurs
  • wapenbeheerders/herstellers
  • logistiek medewerkers

Wie is het bestuur ?

Het bestuur bestaat uit de volgende personen

 Voorzitter  Rien Ulijn
 Secretaris  Martien Langen
 Penningmeester  Ans Langen
 Vice Voorzitter  Ton de Klein
 Bestuurslid  Michel Eijkhout
 Bestuurslid  Robert Kanon
 Bestuurslid  Alex van Beem

 

 


 

 
Hyperlink   |   Hyperlink   |   Hyperlink   |   Hyperlink
Copyright 2005 S.V. Keizer Karel, All Rights Reserved. | Webdesign: www.piece-of-art.nl