>>

   
 

  Voorpagina
en welkom op de site van Schietsportvereniging Keizer Karel uit Nijmegen.

Schietsportvereniging Keizer Karel werd opgericht op 30 januari 1975 en ontving haar koninklijke goedkeuring op 2 april 1975 (nr. 77.637).

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Nijmegen onder nummer 14.4069 en zij is hiermee een rechtpersoonlijkheid.

Vanaf de oprichting is de vereniging aangesloten bij de K.N.S.A. Deze organisatie behartigt de belangen van de sportschutters. Hierover later meer.

De vereniging heeft momenteel 100 leden die de schietsport beoefenen in een prima sfeer.

Doel van de vereniging

De schietsportvereniging Keizer Karel wil de schietsport in de ruimste zin van het woord overbrengen op derden. Dit door middel van het organiseren van en deelnamen aan wedstrijden zowel op nationaal als internationaal niveau, het houden van lezingen, demonstraties, exursies, etc. etc. 

Hyperlink   |   Hyperlink   |   Hyperlink   |   Hyperlink
Copyright 2005 S.V. Keizer Karel, All Rights Reserved. | Webdesign: www.piece-of-art.nl